fbpx

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

 1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1. Pardavėjas – UAB „Baltic Leaders Ways“, juridinio asmens kodas 304431314, PVM LT100011451518, sales@ediall.eu
 2. Internetinė parduotuvė – www.ediall.eu  internetinėje svetainėje esanti elektroninė parduotuvė, priklausanti Pardavėjui.
 3. Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs arba užsisakęs Prekių Internetinėje parduotuvėje.
 4. Prekė – Pirkėjo, Pardavėjui priklausančioje Internetinėje parduotuvėje užsakyta Prekė ar Prekės.
 5. Siuvimo paslauga – Pardavėjo teikiama paslauga, Internetinėje parduotuvėje nupirktą Prekę pritaikant individualiems Pirkėjo poreikiams.
 6. Taisyklės – Internetinės parduotuvės taisyklės, taikomos Pirkėjui lankantis ar pateikiant užsakymą Internetinėje parduotuvėje.
 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti Prekių užsakymo Internetinėje parduotuvėje, jei jis nėra susipažinęs su Internetinės parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas Prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu, priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Internetinės parduotuvės Taisyklėmis.
 2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Internetinės parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti arba pildyti Taisykles. Naujosios Taisyklės įsigalioja jas paskelbus Internetinėje parduotuvėje.
 4. Šalių santykiams taikomos Taisyklės, galiojusios užsakymo pateikimo metu.

III. UŽSAKYMO PATEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

 1. Pirkėjui suformavus Prekių krepšelį Internetinėje parduotuvėje ir įvykdžius visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra apmokėjimas, laikoma, kad Pirkėjas pateikė Pardavėjui užsakymą.
 2. Užsakymas apmokamas banko pavedimu arba kreditine kortele.
 3. Užsakymas pradedamas vykdyti tik po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje.
 4. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo patvirtinimo apie Užsakymo priėmimą išsiuntimo Pirkėjui, jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
 5. Pardavėjas pasilieka teisę patvirtinti ir vykdyti tik tuos užsakymus, kuriuose teisingai ir tiksliai pateikti Prekių įsigijimui ir (arba) pristatymui reikalingi duomenys (įskaitant užsakymo pristatymo būdą, vietą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kt.).
 6. Pirkėjo pateiktas užsakymas saugomas Internetinės parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
 1. GARANTIJOS IR PREKIŲ KAINŲ NUSTATYMAS

 1. Kiekvienos Prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos Prekės Internetinėje parduotuvėje.
 2. Pardavėjas nurodo, o Pirkėjas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad Prekės, esančios Internetinėje parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamos elektroninės laikmenos (telefono, kompiuterio) ypatybių.
 3. Pirkėjas elektroniniu būdu pateikdamas užsakymą Internetinėje parduotuvėje, už Prekę įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
 4. Kainos Internetinėje parduotuvėje ir užsakyme nurodomos oficialia valstybine valiuta (eurais) su PVM.
 5. Pardavėjas parduoda Prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Pirkėjui perduotos Prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Pirkėjas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu arba el. paštu Pardavėjui, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo, ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Pardavėjui per protingą, su Pirkėju suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Pirkėjas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatyta tvarka.
 1. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

 1.     Internetinėje parduotuvėje įsigytos Prekės Lietuvoje pristatomos per 10-15 darbo dienų, siuntos į užsienio valstybę išsiunčiamos per 10 darbo dienų, o jų gavimo terminas priklauso nuo transportavimo spartos į pasirinktą šalį.
 2.     Internetinėje parduotuvėje užsakytas Prekes Pirkėjas gali atsiimti NEMOKAMAI Vilniuje, iš anksto telefonu susitarus vietą, datą ir laiką.
 3.     Internetinėje parduotuvėje užsakytos Prekės Lietuvoje siunčiamos į Pirkėjo pasikrintą LP EXPRESS arba OMNIVA siuntų savitarnos terminalą. Pristatymo mokestis į savitarnos terminalą – 4,00 (keturi) Eur.
 4.     Neatsiėmus siuntos nustatytu laiku iš siuntos terminalo, Pirkėjas padengia Pardavėjui išlaidas. O susijusias su papildomu Prekės išsiuntimu, sumoka papildomai po 4,00 (keturis) Eur (4,00 Eur – už kiekvieną pakartotinį išsiuntimą).
 5.     Prekės į užsienį pristatomos į užsienio pašto skyrius. Prekių siuntimo į užsienį kaina – nuo 10 Eur. Mokesčius, susijusius su importo procedūromis kitoje šalyje, sumoka Pirkėjas.
 1. TINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ GRĄŽINIMO TVARKA

 1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties (grąžinti tinkamos kokybės Prekę) per 14 dienų nuo Prekės gavimo. Pirkėjas privalo grąžinti Prekes Pardavėjui nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos. Atsisakęs nuotoliniu būdu sudarytos sutarties, Pirkėjas turi padengti tiesiogines Prekės grąžinimo Pardavėjui išlaidas (pašto, kelionės išlaidas).
 1.     Grąžinti galima visas Internetinėje parduotuvėje įgytas kokybiškas Prekes, išskyrus Taisyklių VIII skyriuje numatytą atvejį.
 2.     Grąžinama Prekė turi būti:

3.1. Nenešiota ir be išorinių dėvėjimo/sugadinimo ženklų (Gaminys nelygintas, neišskalbtas be prakaito žymių).
3.2. Su visomis gaminiui skirtomis etiketėmis ir nepraradusi prekybinės išvaizdos.
3.3. Tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta (įskaitant dovanas ir kitus priedus), originalioje ir tvarkingoje pakuotėje.

 1.     Prekė gali būti grąžinta:

4.1. NEMOKAMAI Vilniuje iš anksto susitarus telefonu +370 648 19919 ir aiškiai sutarus vietą, datą, laiką.
Siunčiant į LP EXPRESS ir OMNIVA siuntų savitarnos terminalą, esantį Genių g. NORFA, Genių g. 10A, Vilnius

 1. Siuntimo išlaidas apmoka pirkėjas. Siuntą adresuokite: “Ediall”.
 2. Pinigai bus grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą per 14 dienų po to, kai Pardavėjui bus grąžinta Prekė bei apmokėtos Prekės pristatymo išlaidos.
 3. Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos Prekės, jei ji neatitinka šių Taisyklių VI. Dalies 3 punkte numatytų sąlygų. Tuo atveju, Prekė siunčiama Pirkėjui, o iš Pirkėjo pareikalaujamas siuntimo išlaidų atlyginimas.

VII. NETINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ GRĄŽINIMO TVARKA

 1. Įgijus netinkamos kokybės Prekę, Pirkėjas turi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Mažmeninės prekybos taisyklėse nustatytas teises:

1.1. Nekokybiškos Prekės keičiamos ir grąžinamos Pirkėjo rašytiniu prašymu/pretenzija, kurioje jis privalo nurodyti priežastį (Prekės trūkumą ar kitą priežastį), dėl kurios įsigyta Prekė netenkina Pirkėjo.
1.2. Jei Pirkėjas pageidauja, kad būtų grąžinami Pirkėjo sumokėti pinigai ir Pirkėjo pretenzija patenkinama, Pirkėjui yra grąžinami pinigai.

VIII. SIUVIMO PASLAUGA

 1. Internetinėje parduotuvėje įgytą Prekę, Pardavėjas gali pritaikyti individualiems Pirkėjo poreikiams ją susiaurindamas/patrumpindamas, ar kitokiu būdu originalią Prekę pakeisdamas pagal Pirkėjo reikalavimus.
 2. Dėl Prekės pakeitimo, su Pirkėju pasirašoma siuvimo paslaugų sutartis. Sutartis pasirašoma atsiuntus pasirašytą sutartį el. ryšių priemonėmis el. paštu: sales@ediall.eu
 3. Prekės, pakeistos pagal individualų Pirkėjo reikalavimą, negrąžinamos. Joms taikomos atskiros siuvimo paslaugų sutartyje numatytos taisyklės.
 4. Pirkėjui atsisakius pasirašyti siuvimo paslaugų sutartį, Prekė negali būti modifikuojama.
 5. Apie ketinimą pasinaudoti siuvimo paslauga, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. paštu sales@ediall.eu, nurodant pageidaujamą paslaugą (pvz., susiaurinti suknelę ir pan.).
 6. Pardavėjas, gavęs el. laišku išreikštą ketinimą pasinaudoti siuvimo paslauga, su Pirkėju susisiekia ir suderina šalims patogų susitikimo laiką (jei susitikimas, atsižvelgiant į aplinkybes, yra reikalingas).
 7. Jei Prekė negali būti modifikuojama atsižvelgiant į jos medžiagą, ar kitas savybes, Pardavėjas nedelsiant informuoja apie tai Pirkėją.
 8. Siuvimo paslauga suteikiama tik gavus sutartos sumos avansą. Avansas nėra grąžinamas.
 9. Siuvimo paslauga apmokama siuvimo paslaugų sutartyje numatyta tvarka. Siuvimo paslauga neįskaitoma į Internetinėje parduotuvėje nurodytą Prekės kainą ir laikoma atskira, su Prekės pirkimu nesusijusia, paslauga.
 1. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
 1. Ginčai sprendžiami derybų keliu, Pirkėjui informuojant Pardavėją apie iškilusią problemą telefonu ar el. paštu, kaip tai nurodyta Taisyklių IV dalies 5 punkte.
 2. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, prašymą / skundą dėl Internetinėje parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai esančiai adresu: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštas tarnyba@vvtat.lt, telefono numeris +370 5 262 67 51, interneto svetainė www.vvtat.lt. Taip pat – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos  teritoriniams padaliniams apskrityse, ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/. Elektroninis vartotojų ginčų sprendimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 524/2013. EGS platforma – paprastas, efektyvus, greitas, nešališkas, skaidrus, nebrangus būdas ne teisme spręsti dėl elektroninių sandorių kylančius ginčus.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Pardavėjas ir Pirkėjas įsipareigoja neatskleisti trečiosioms šalims jokių šio dokumento sąlygų, išskyrus valstybės, vyriausybines ir teisėsaugos institucijas, kurios įstatymuose nustatyta tvarka turi teisę gauti tokią informaciją.
 2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ieškoti produktų

Prekė įdėta į Jūsų krepšelį
Back to Top