fbpx

BENDRA INFORMACIJA

www.ediall.eu svetainę valdo UAB „Baltic Leaders Ways” (Toliau – Duomenų valdytojas), kuri yra Jūsų asmens duomenų, tvarkomų Jums naudojantis www.ediall.eu svetaine („Asmens duomenys“), valdytoja.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB “Baltic Leaders Ways”, El. paštas: sales@ediall.eu

Asmens duomenis tvarkome, laikydamiesi galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei šios Privatumo politikos (Toliau- „Privatumo politika“). Privatumo politikoje pateikiame esminę informaciją apie Mūsų svetainės lankytojų, verslo partnerių bei jų atstovų Asmens duomenų tvarkymą. Norėdami gauti detalesnę informaciją, kreipkitės Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Ši Privatumo politika taikoma Jūsų Asmens duomenų tvarkymui Jums naudojantis www.ediall.eu  svetaine, įskaitant kai Jūs, tiek kaip fizinis asmuo – vartotojas ar verslininkas, tiek kaip verslininko – juridinio asmens atstovas, atitinkamoje Mūsų svetainės skiltyje pasirenkate pateikti savo Asmens duomenis. Naudodamiesi www.ediall.eu svetaine bei teikdami savo Asmens duomenis, patvirtinate, kad jie teisingi ir tikslūs bei kad susipažinote su ir įsipareigojate laikytis Privatumo politikos. Privatumo politikos nuostatomis vadovaujames ir tais atvejais, kai asmens duomenis pradėjome tvarkyti iki šio dokumento įsigaliojimo.

Jei esate vyresnis nei 14 metų, bet jaunesni negu 18 metų, prieš pateikdami Mums Asmens duomenis, privalote užtikrinti, kad turite tėvų/teisėto atstovo leidimą. Jei pateikiate ne savo asmens duomenis, privalote turėti kito asmens sutikimą. Mums paprašius, turėsite įrodyti, kad toks sutikimas buvo duotas. Jaunesniems negu 14 metų draudžiama pateikti savo Asmens duomenis šioje svetainėje, prieš pateikiant asmeninę informaciją negavus savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimo ir jo nepateikus Mums.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS RENKAME?

Tiesiogiai Jūsų pateikiama informacija, registruojantis Mūsų svetainėje (sukuriant paskyrą):

 •       vardas;
 •       pavardė;
 •       šalis;
 •       miestas;
 •       adresas;
 •       pašto kodas;
 •       kontaktinis telefonas
 •       elektroninio pašto adresas;
 •       prisijungimo prie paskyros duomenys (el.paštas, slaptažodis);
 •   duomuo arba reikalingos sąskaitos faktūros įmonės vardu ir sąskaitai faktūrai išrašyti būtini duomenys;
 •       duomuo, kad įsipareigota laikytis taisyklių ir privatumo politikos;
 •       duomuo, ar duotas sutikimas rinkodarai.

Informacija apie Jūsų naudojimąsi Mūsų svetaine (slapukų renkama informacija)

Kai Jūs lankotės Mūsų svetainėje, svetainėje įdiegtų priemonių pagalba, Mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia Mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus bei automatiškai generuojamą statistiką apie apsilankymus Mūsų svetainėje. Daugiau apie tai skaitykite šios Privatumo politikos skyriuje „Slapukai“.

Informacija gaunama iš kitų šaltinių – iš trečiųjų šalių

Mes taip pat galime gauti informacijos apie Jus iš viešų šaltinių (kiek tai leidžiama vadovaujantis taikytinais teisės aktais) ir sieti tokią informaciją su Mūsų jau turima informacija apie Jus. Be to, informacijos apie Jus galime gauti ir iš tokių trečiųjų šalių kaip socialinių tinklų paslaugų teikėjai, pvz., kai Mūsų svetainėje prieinamomis priemonėmis jungiatės prie savo paskyros šioje svetainėje naudodamiesi savo „Facebook“ paskyra arba Mūsų „Facebook“ tinklapyje paspaudžiate nuorodą į Mūsų svetainę ir patenkate iš Facebook tinklapio į Mūsų svetainę.

Kita Mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime tvarkyti ir kitą informaciją apie Jus, kurią Jūs savanoriškai pateikiate arba kurią sugeneruojate patys:

 •       Norų sąrašas (Mūsų svetainėje Jūsų pažymėtos patinkančios prekės ir jų kaina);
 •     Jūsų prekių krepšelio informacija (prekės duomenys, kiekis, nuolaidos, kaina, nuolaidos kodas);
 •       Pirmo užsakymo nuolaidos pasiūlymui pateikti reikiami duomenys (vardas, el. pašto adresas);
 •       Jūsų sukurtų užsakymų informacija (data, numeris, suma, būsena);
 •       Vaizdo įrašas „Bridal“ parduotuvėse.

Naudodamiesi prekių įsigijimo internetu paslauga, Mums pateikiate šiuos asmens duomenis

 •       Jūsų, kaip prekių pirkėjo, identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys;
 •       prekių gavėjo identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys, jei prekių gavėjas yra kitas asmuo nei prekių pirkėjas;
 •       duomenys PVM sąskaitai faktūrai už perkamas prekes išrašyti;
 •       prekių apmokėjimo būdas ir apmokėjimo informacija;
 •       perkamų prekių krepšelio duomenys (prekės, jų kiekis, kaina, nuolaidos ir kita informacija);
 •       prekių pristatymo būdas ir pristatymo duomenys (pristatymo/atsiėmimo adresas, prekių gavėjo identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys, pastabos kurjeriui).

Tiesioginės rinkodaros ir profiliavimo tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomus duomenis rasite šios Privatumo politikos skiltyje „tiesioginės rinkodara ir profiliavimas tiesioginės rinkodaros tikslu“.

Kai pateikiate pretenziją dėl įsigytos (įskaitant www.ediall.eu el. parduotuvėje) prekės renkame pretenzijoje nurodytus Jūsų asmens duomenis:

 •       Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris;
 •       Prekės pirkimo data ir vieta;
 •       Prekę apibūdinantys duomenys, pateikti pretenzijoje;
 •       Pirkimą įrodantis dokumentas arba sąskaitos numeris;
 •       Prekės kaina;
 •       Užsakymo numeris;
 •       Banko sąskaitos numeris;
 •       Prekės trūkumai.

Asmens duomenis būtina pateikti pirkimo sutarties sudarymo atveju, kitaip negalėsite įsigyti prekių. Kitais duomenų tvarkymo tikslais savo asmens duomenų pateikti nėra būtina, tačiau tokiu atveju negalėsite naudotis kai kuriomis Mūsų svetainėje siūlomomis paslaugomis (pvz., negalėsite sukurti paskyros ir naudotis jos naudomis).

KOKIEMS TIKSLAMS NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Surinktą informaciją, įskaitant Jūsų Asmens duomenis, naudojame toliau nurodytais tikslais:

 •       Paslaugų Mūsų svetainėje teikimas (paskyros sukūrimas). Turite sukurti paskyrą Mūsų svetainėje, kad galėtumėte sukurti savo norų sąrašą, turėti prekių krepšelį, matyti sukurtų užsakymų informaciją, gauti pirmo užsakymo nuolaidos pasiūlymą. Teisinis Asmens duomenų tvarkymo pagrindas – tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas (Jūs), arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;
 •       Elektroninė prekyba. Prekių įsigyti (pasirinkti, apmokėti, užsakyti prekių pristatymą) Mūsų svetainėje galite sukūrę paskyrą (užsiregistravę) ir be registracijos. Registruodamiesi Mūsų tinklapyje, išvengsite pakartotinio duomenų suvedimo kitą kartą apsipirkdami Mūsų svetainėje. Teisinis Asmens duomenų tvarkymo pagrindas – duomenis tvarkome siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas (Jūs), arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;
 •       Jūsų įsigytų prekių buhalterinei apskaitai. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas – teisės aktų vykdymas;
 •       Paslaugų Mūsų svetainėje saugumui ir teisės aktų atitikčiai užtikrinti. Išimtiniais atvejais Mums gali reikėti tvarkyti Jums naudojantis Mūsų svetaine sugeneruotus Asmens duomenis patikrinti pagrįstam įtarimui, nurodytam kompetentingų priežiūros institucijų ar siekiant įgyvendinti jų reikalavimus. Teisinis Asmens duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas užtikrinti Mūsų teikiamų paslaugų saugumą;
 •       Pranešimų (naujienos, priminimai, nuolaidos), įskaitant asmeniškai pritaikytų, siuntimas Jums, Mūsų prekių ir paslaugų (ar panašių į jas) siūlymas Jums, Jūsų nuomonės apklausa (tiesioginė rinkodara, įskaitant profiliavimas tiesioginės rinkodaros tikslu). Kad galėtume siųsti pranešimus (naujienlaiškius, priminimus, nuolaidų pasiūlymus, akcijas), pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus, įvertinti ir analizuoti Mūsų prekių rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą), kai nesate iš Mūsų įsigijęs prekių ar paslaugų (nesate klientas), prašysime Jūsų duoti sutikimą.
 • Jei esate Mūsų klientas – klientais laikome asmenis, kurie yra įsigiję produktų Mūsų el. parduotuvėje, yra sukūrę asmeninę paskyrą Mūsų el. parduotuvės tinklapyje ar yra registravęsi gauti Mūsų naujienlaiškį – tiesioginės rinkodaros teisinis pagrindas yra teisėtas Mūsų interesas informuoti klientus apie prekes, didinti prekių ir prekių ženklų žinomumą, skatinti pardavimus. Daugiau informacijos – Privatumo politikos skyriuje „Tiesioginė rinkodara ir profiliavimas tiesioginės rinkodaros tikslais“;
 •       Mūsų teisėms ar teisėtiems interesams ginti. Jūsų Asmens duomenis gali reikti tvarkyti siekiant vertinti, įgyvendinti, išvengti, pareikšti ar atsikirsti į teisinius reikalavimus ar pretenzijas, pareikštus Jūsų, Jus atstovaujančių asmenų, Mūsų, Mūsų tiekėjų, pasitelkiamų paslaugoms šioje svetainėje teikti (ar jiems dėl su svetainės veikimu susijusios veiklos), ar trečiųjų asmenų atžvilgiu arba reaguojant į teismo ar kompetentingos valdžios institucijos reikalavimus.
 •       Paslaugų Mūsų svetainėje gerinimo tikslu (verslo analitika). Norėdami sužinoti, kaip lankytojai naudojasi Mūsų svetainėje teikiamomis paslaugomis, kad galėtume jas pagerinti ir pagal Jūsų poreikius sukurti naują turinį, produktus bei paslaugas, nuasmeninsime Jums naudojantis Mūsų svetaine sugeneruotus Asmens duomenis ir toliau tvarkysime nuasmenintus duomenis. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas Mūsų interesas užtikrinti sklandų Mūsų svetainės veikimą ir tinkamą, atitinkantį lankytojų poreikius bei lankytojams patogų paslaugų teikimą.

TIESIOGINĖ RINKODARA IR PROFILIAVIMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

Tiesioginės rinkodaros tikslu siųsime neindividualizuotus pranešimus (naujienlaiškiai, akcijos, nuolaidos, žaidimai, konkursai), siekdami pasiūlyti Mūsų (įskaitant bendradarbiaujant su partneriais teikiamas) teikiamas paslaugas ar prekes, teirausimės Jūsų nuomonės apie jas (apklausos) el. paštu ir SMS žinutėmis. Šiuos pranešimus siųsime Jums sutikus, o teisės aktų leidžiamais atvejais (kai esate Mūsų klientas) – ir turėdami teisėtą interesą Jums pranešti apie panašias į Jūsų įsigytas ar naudojamas Mūsų prekes ir paslaugas.

Pažymėjus langelį (prekės užsakymo lange, registruojant Mūsų svetainėje paskyrą, Jūsų paskyros Mūsų svetainėje nustatymų skiltyje) ar nurodžius savo el. paštą naujienlaiškių užsakymo lange, Jūs pasirenkate gauti Mūsų siūlymus ir sutinkate, kad Mes su Jumis susisiektume el. paštu ir trumpąja SMS žinute. Turite teisę nesutikti gauti Mūsų pranešimų – tokiu atveju neturėsime galimybės Jums pateikti aktualios informacijos.

Tiesioginės rinkodaros tikslu vykdome profiliavimą (t.y., automatizuotą asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus ir priskirti šioje pastraipoje nurodytus veiksmus atlikusius el. parduotuvės lankytojus tam tikroms kategorijoms). Profiliavimas Jums nesukelia teisinių pasekmių ar panašaus reikšmingo poveikio.

Tvarkome Jūsų duomenis apie tam tikrų veiksmų el. parduotuvėje atlikimą neįsigyjant prekių (t.y., sukūrimą ir neapmokėjimą el. parduotuvės pirkinių krepšelio; kelnių kategorijos prekės el. parduotuvėje peržiūrėjimą, bet neįsigijimą; bet kurio kito produkto el. parduotuvėje peržiūrėjimą, bet neįsigijimą), siekdami pateikti asmeniškai Jums pritaikytus el. pašto pranešimus (priminimus apie Jūsų sukurtą ir neapmokėtą el. parduotuvės pirkinių krepšelį; nuolaidos prekei ar jos pristatymui pranešimus; Mūsų naujienlaiškį).

Peržiūrėję prekes el. parduotuvėje ir atlikę pirkimą, individualizuotos rinkodaros negausite. Profiliavimas vykdomas tik Jūsų sutikimo pagrindu (duodamas sutinkant su slapukų naudojimui), o asmeniškai Jums pritaikyta rinkodara siunčiama Jums Jūsų sutikimo pagrindu (duodamas sutinkant gauti Mūsų naujienlaiškį) arba Mūsų teisėto intereso skatinti prekybą ir teikti Jums aktualius pasiūlymus klientams pagrindu (kai esate susikūrę asmeninę paskyrą el. parduotuvės svetainėje).

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkysime iš Jūsų gautus Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, adresą korespondencijai paštu ir telefono numerį (fizinio asmens atveju) arba juridinio asmens pavadinimą, atstovo vardą ir pavardę, pareigas, kontaktinį el. pašto adresą, adresą korespondencijai paštu bei telefono numerį (juridinio asmens atveju).

Pateikę asmeniškai Jums pritaikytus el. pašto pranešimus, galime analizuoti rinkodaros kampanijos efektyvumą. Tam įprastai naudojame tik nuasmenintus ir statinius duomenis. Išimtinais atvejais Mums gali būti prieinami individualizuoti duomenys apie asmeniškai Jums pritaikytą el. pašto pranešimą, Jūsų veiksmus su tokiu laišku bei analitiniai Jūsų, kaip kliento, duomenys.

Mums duotą sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite bet kada atšaukti. Tai padaryti galite Jūsų paskyros nustatymų pasirinktyse, panaikindami pasirinktį (pvz., nuimdami varnelę) gauti Mūsų pasiūlymus arba kreipdamiesi į Mus el. paštu sales@ediall.eu Jei nebenorite iš Mūsų gauti pranešimų, galite bet kada nutraukti savo prenumeratą, naudodami atsisakymo nuorodą, pateikiamą kiekviename Mūsų naujienlaiškyje.

Gavę prašymą atšaukti duotą sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, nedelsiant nutrauksime Jūsų Asmens duomenų tvarkymą šiuo tikslu, tačiau sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo (iki atšaukiant sutikimą pateiktų pranešimų), teisėtumui.

Pranešimų apie Mūsų prekes ir paslaugas gavimo tikslu Jūsų Asmens duomenis tvarkysime skaitmenine forma bet kokiomis užtikrinančiomis saugų tvarkymą priemonėmis. Jūsų Asmens duomenis pranešimams siųsti gausime iš Jūsų. Jūsų asmens duomenų tvarkymui pasitelkiame pagalbinius duomenų tvarkytojus (naujienlaiškių siuntimo paslaugą teikiančia įmonę; Jūsų veiksmus el. parduotuvėje fiksuojančią įmonę).

Jūsų sutikimo gauti pranešimus apie Mūsų prekes ir paslaugas pagrindu pranešimus siųsime 3 metus pasibaigus kalendoriams metams, kuriais davėte sutikimą arba iki kol atšauksite šį sutikimą šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytu būdu (priklausomai kas įvyks pirmiau).

IŠ KO GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, sugeneruojame patys Jums naudojantis Mūsų svetaine ir/ar galime juos gauti iš trečiųjų asmenų tokių kaip:

 •       Mokėjimo paslaugas teikiančių partnerių (bankai, mokėjimo įstaigos);
 •       Jūsų tapatybės autorizavimui būtinus duomenis galime gauti iš Google Inc. ar Facebook Inc. Jums autorizuojantis Mūsų svetainės paskyroje naudojant savo „Google“ ar „Facebook“ paskyrą;
 •       Rinkodaros paslaugas teikiantys partneriai gali pateikti Asmens duomenis, taip pat nuasmenintą informaciją, kad galėtume Jums pasiūlyti individualizuotus pasiūlymus;
 •       Kompetentingų valstybės ar teisėsaugos institucijų, įpareigojančių Mus atlikti tam tikrus veiksmus Jūsų ar Jūsų Asmens duomenų atžvilgiu.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Įsipareigojame neperduoti Jūsų Asmens duomenų jokioms tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

 •       Jei Jūs davėte sutikimą Jūsų Asmens duomenų atskleidimui tretiesiems asmenims;
 •       Kai Mes teikiame paslaugas bendradarbiaudami su partneriais – Mūsų partneriams, veikiantiems kaip duomenų tvarkytojai (pvz., duomenų prie globos, IT sistemų palaikymo paslaugas, buhalterinių paslaugų teikėjams, rinkodaros agentūroms, kurios taiko savo pačių sukurtus slapukus ir savo privatumo politikas) arba savarankiškiems duomenų gavėjams (partneriams, teikiantiems prekių pristatymo, apmokėjimo organizavimo ar kitas Jūsų užsakytomis prekėmis susijusias paslaugas). Šiems paslaugų teikėjams mes suteiksime tik tiek Jūsų Asmens duomenų, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai suteikti;
 •       Kai Asmens duomenys teikiami kompetentingų valstybės ar teisėsaugos institucijoms ar kitiems subjektams, vadovaujantis taikytinais teisės aktais, įskaitant Mūsų teisiniams atstovams;
 •       Jums savanoriškai naudojantis Mūsų svetainėje integruotus autentifikavimosi Mūsų svetainės paskyroje funkcijomis („Google“ ir „Facebook“ paskyrų naudojimas autentifikacijai), Mes turėsime perduoti Asmens duomenis atitinkamam gavėjui, kurio paskyra naudositės. Tokiu atveju taikomos šių tiekėjų privatumo politikos, bent jau jų atliekamo Asmens duomenų tvarkymo atžvilgiu.

Galime pasitelkti Asmens duomenų tvarkytojus. Duomenų tvarkytojo veiklą ir įsipareigojimus reglamentuoja valdytojo ir duomenų tvarkytojo sutartis, išskyrus atvejus, kai duomenų tvarkymas duomenų valdytojo vardu atliekamas pagal teisės aktą, kuris yra privalomas duomenų tvarkytojui arba, kai nėra galimybės sudaryti atskirą Asmens duomenų tvarkymo sutartį – bus sudaroma Asmens duomenų tvarkymo sutartis su konkrečiu paslaugų teikėju (duomenų tvarkytoju) vadovaujantis šio viešai skelbiamomis taisyklėmis (pvz., Taisyklėmis ir privatumo politikomis, pateikiamos konkretaus paslaugų teikėjo svetainėje). Tos pačios taisyklės galioja ir duomenų tvarkymui, kai duomenų tvarkytojas pasitelkia pagalbinį tvarkytoją.

Asmens duomenys gali būti perduoti kitiems asmenims tik laikantis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, kituose galiojančiuose teisės aktuose nustatytos tvarkos ir tiek, kiek nurodyta Privatumo politikoje. Asmens duomenys perduodami tik tiek, kiek tai reikalinga tam tikslui. Šiuo metu neperduodame Asmens duomenų už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Veikiame regioniniu mastu, todėl galime nuspręsti išplėsti savo Asmens duomenų tvarkymo veiklą ne EEE šalyse (pvz., tvarkyti Jūsų Asmens duomenis už EEE ribų), kurios gali taikyti skirtingus duomenų apsaugos standartus. Jei perduosime ir/ar saugosime Asmens duomenis ne EEE šalyse, taikysime apsaugos priemones, kad užtikrintume adekvatų EEE taikomam asmens duomenų apsaugos lygį (pvz., patikrinsime, ar Asmens duomenų gavėjas atitinka ES-JAV duomenų teikimo sąlygas arba pasirašysime ES standartines sutarties sąlygas). Apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą už EEE ribų pranešime šioje Privatumo politikoje nurodyta tvarka.

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ DUOMENIS?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines apsaugos priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame ir tvarkome, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.

KIEK LAIKO TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Paslaugų Mūsų svetainėje teikimo tikslu sukurtas norų sąrašas, prekių krepšelis saugomi 30 kalendorinių dienų nuo jų sukūrimo. Sukurta el. parduotuvės paskyra saugoma kol ją ištrinate.

Elektroninės prekybos tikslu Asmens duomenys, įskaitant prekių užsakymo, pristatymo informaciją, saugomi 10 metų po kalendorinių metų, kuriais buvo atliktas pirkimas, pabaigos;

Jūsų įsigytų prekių buhalterinei apskaitai Asmens duomenys saugomi teisės aktų nustatytą laikotarpį, kuris yra 10 metų po einamųjų finansinių metų, kuriais atliktas pirkimas Mūsų el. parduotuvėje, pabaigos;

Paslaugų Mūsų svetainėje saugumui ir teisės aktų atitikties užtikrinimo tikslu Asmens duomenys saugomi atliekamo tyrimo metu ir 3 metus po jo, nebent taikytina teisė reikalautų ilgesnio saugojimo;

Naujienų ir pranešimų siuntimo (tiesioginės rinkodaros) tikslu Asmens duomenys saugomi 3 metus pasibaigus kalendoriams metams, kurias davėte sutikimą arba iki kol atšauksite šį sutikimą šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytu būdu (priklausomai kas įvyks pirmiau);

Mūsų teisių ar teisėtų interesų gynimui Asmens duomenys saugomi ginčo metu ir 10 metų po to, kai įsiteisėja galutinis teismo sprendimas. El. prekybos kontaktinio telefono pokalbio įrašai saugomi 180 kalendorinių dienų nuo įrašo dienos, po to sunaikinami. Vaizdo stebėjimo Mūsų parduotuvių prekybos salėje įrašai yra saugomi 2 savaites nuo įrašų įrašymo, suėjus šiam terminui naikinami. Telefono pokalbio ir vaizdo įrašai gali būti saugojami ilgiau nei nurodyta, jeigu jie reikalingi kaip įrodymai teisės pažeidimo tyrimui. Tokiu atveju, įrašai saugomi teisės aktų nustatytą laikotarpį.

Pasibaigus nurodytam terminui, duomenys bus saugiai ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

JŪSŲ TEISĖS:

Jūs turite šias teises:

 •       Žinoti apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 •       Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie tvarkomi (teisė susipažinti);
 •       Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 •       Reikalauti savo duomenis ištrinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sustabdyti duomenų tvarkymą ir teisė „būti pamirštam“);
 •       Reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 •       Gauti asmens duomenis, kuriuos pateikėte Duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, esant tam tikroms sąlygoms (teisė į perkeliamumą);
 •       Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti sutikimo ar teisėto intereso pagrindu (išskyrus išimtinius atvejus), įskaitant teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą (teisė nesutikti);
 •       Bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis sutikime nurodytais tikslais, pavyzdžiui, vykdyti tiesioginę rinkodarą, įskaitant profiliavimą. Toks sutikimo atšaukimas neturės įtakos iki sutikimo atšaukimo vykdyto Asmens duomenų tvarkymo teisėtumui (teisė atšaukti sutikimą).
 •       Manydami, kad pažeidžiame Jūsų , teisės aktų nustatyta tvarka galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖJE

Svetainėje yra nuorodų į kitus interneto tinklapius. Neatsakome už Jūsų duomenų tvarkymą ir saugą Jums lankantis tokiuose tinklapiuose. Jei paspaudus nuorodą ar skydelį, esate nukreipiamas į trečiosios šalies svetainę, prieš ja naudojantis, pasidomėkite jų privatumo politika ir naudojimo sąlygomis.

SOCIALINIŲ TINKLŲ PASKYROS PRIVATUMO POLITIKA

Mes administruojame profilius šiuose socialiniuose tinkluose:

 1. https://www.facebook.com/ediall.silk
 2. https://www.instagram.com/silk_ediall/

Šios paskyros yra viešos ir skirtos tik informaciniams tikslams. Socialinio tinklo paskyros lankytojas (jūs) savanoriškai paviešina savo (ar trečiojo asmens) duomenis šiose paskyrose (pvz., paskelbiant komentarą, užduodant klausimą). Jūs atsakote už asmens duomenų, kuriuos savo noru pasirenkate skelbti šiose paskyrose, paviešinimo teisėtumą. Už tai Mes neatsakome.

Asmens duomenų tvarkymas šiose paskyrose yra pagrįstas Mūsų teisėtu interesu viešinti savo prekes ir paslaugas. Gavus Jūsų kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą el. p.: sales@ediall.eu  ar turėdami kitą teisėtą pagrindą, pašalinsime Jūsų asmens duomenis (pvz., paskelbtą nuotrauką, komentarą) iš šių paskyrų. Prašyme turi būti aiškiai nurodyta medžiaga, kurios viešinti ediall socialinių tinklų paskyroje nebenorite.

Paskyrose paskelbta informacija valdoma ir atitinkamo socialinio tinklo administratoriaus. Daugiau apie socialinio tinklo taikomas asmens duomenų saugumo priemones ir tvarkymą – atitinkamo socialinio tinklo privatumo politikoje.

Ieškoti produktų

Prekė įdėta į Jūsų krepšelį
Back to Top